h

SP opent meldpunt bureaucratie in jeugdzorg

13 december 2007

SP opent meldpunt bureaucratie in jeugdzorg

De statenfractie van de SP in Zuid-Holland heeft een meldpunt geopend voor medewerkers en betrokkenen in de jeugdzorg. Via de actiesite zorgomjeugdzorg.nl kunnen medewerkers hun ervaringen kwijt en aangeven waar de bureaucratie ontstaat en hoe het beter kan.
“Bij de vele werkbezoeken die ik heb gedaan onder jeugdzorginstellingen hoor ik vaak klachten over de grote bureaucratie. Via de actie ‘Zorg om Jeugdzorg’ kunnen betrokkenen en werkers in de jeugdzorg ons de knelpunten en ideeën melden” aldus Eva de Bakker, SP- woordvoerder jeugdzorg. “Wij vinden het belangrijk om van de mensen zélf te horen wat er fout gaat en hoe het verbeterd kan worden. Wij roepen hen op om mee te helpen om de bureaucratie te verminderen.”

De ervaringen zullen door de SP gebruikt worden om voorstellen te doen om de bureaucratie te verminderen.Meldingen kunnen ook anoniem gedaan worden. De actie loopt tot maart 2008.

U bent hier