h

SP stelt vragen over crisisplaatsen samen met PvdA en CDA

6 december 2007

SP stelt vragen over crisisplaatsen samen met PvdA en CDA

In Zuid-Holland bestaat een tekort aan crisisplaatsen voor kinderen en jongeren die jeugdzorg nodig hebben. De SP statenfractie haar zorgen over het tekort al eerder kenbaar gemaakt en schriftelijke vragen gesteld. Maar nog steeds is niet duidelijk wat Gedeputeerde Staten (GS) zullen doen om het tekort op te lossen. Om die reden heeft SP opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan GS, dit keer met PvdA en CDA gezamenlijk.
Aanleiding voor de vragen is dat op 1 januari 2008 een wijziging op de Wet op de Jeugdzorg van kracht wordt, die onder meer leidt tot het vervallen van de scheiding van behandel- en crisisplaatsen bij de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Voor jongeren met een machtiging voor crisisplaatsing moet dan plek worden gevonden in een gesloten omgeving bij regionale jeugdzorgaanbieders, zoals nu gebeurt in het project ‘Hand in hand’.

U bent hier