h

Coalitiebelangen belangrijker dan natuurbehoud in Monster-Noord

30 januari 2008

Coalitiebelangen belangrijker dan natuurbehoud in Monster-Noord

De SP is teleurgesteld in de coalitiepartijen in Provinciale Staten. Een voorstel om het gebied Monster-Noord grotendeels groen te houden sneuvelde, omdat ChristenUnie-SGP coalitiepartner CDA niet voor het hoofd wilde stoten.
SP-woordvoerder Erik Maassen is teleurgesteld in de houding van de CU-SGP: ”Nu wordt er meer woningbouw mogelijk gemaakt, terwijl de CU-SGP steeds aangaf dat ze het gebied groen wilden houden.” Het oorspronkelijke voorstel, een wijziging op het streekplan Zuid-Holland West, was nota bene door de CU-SGP zelf ingediend.
Maassen: “Met dat voorstel werden het groene gebied en het uitzicht op de kust goed beschermd.” Het CDA was echter faliekant tegen het voorstel, en heeft achter de schermen druk uitgeoefend op coalitiepartners CU-SGP en de PvdA, om het voorstel in te trekken. De ChristenUnie-SGP is voor de druk gezwicht, waardoor nota bene hun eigen voorstel geen meerderheid meer had.
Maassen (SP): “Dit is een van de weinige groene gebieden in het volgebouwde Westland. Dankzij de druk van het CDA en de slappe knieën van de ChristenUnie-SGP wordt hier nu ook woningbouw toegestaan.”

Duivenvoordecorridor
In hetzelfde streekplan werd gestemd over de Duivenvoordecorridor, het groene gebied tussen Leidschendam en Voorschoten. Een grote meerderheid van Provinciale Staten stemde voor het plan om hier woningbouw toe te staan, tot ongenoegen van de SP. Maassen kan het nog steeds niet begrijpen: “Het idee achter het plan is aardig, maar de uitvoering rammelt aan alle kanten. Men wil kassen vervangen door natuurgebied, maar om dit te kunnen betalen wordt in het natuurgebied woningbouw toegestaan. Met dit plan kan het zomaar gebeuren dat er straks een paar duizend mensen in dit natuurgebied wonen, met de bijbehorende auto’s, wegen, enzovoorts. Dat kan ik geen natuurgebied noemen.”

U bent hier