h

"Provincie laat kleine kernen in de kou staan"

24 januari 2008

"Provincie laat kleine kernen in de kou staan"

Gedeputeerde Van de Vondervoort laat kleine kernen in Zuid-Holland in de kou staan. Dat zegt statenlid Erik Maassen (SP) naar aanleiding van uitspraken van de gedeputeerde dat de Provincie Zuid-Holland het kleine kernenbeleid niet langer subsidieert.
Aanleiding is het fors terugbrengen door het provinciebestuur van de provinciale bijdrage voor het kleine kernenbeleid. Maassen:”Ik ben verbijsterd. Dit is zelfs in tegenspraak met het coalitieakkoord, dat pas een jaar oud is. Daarin wordt het kleine kernenbeleid als belangrijk speerpunt van de provincie genoemd. Nu schaart gedeputeerde Van de Vondervoort dit onder de gemeentelijke taken, en wil ze de provinciale subsidies stopzetten, terwijl uit de praktijk blijkt dat juist bij deze problematiek de provincie een erg belangrijke rol kan spelen. We vrezen dan ook dat de leefbaarheid in de kleine kernen nog verder in het gedrang komt.”

Het standpunt van het provinciebestuur komt als een verrassing. Tot nu toe werd er juist veel subsidie verstrekt. Vorig jaar is de vereniging van kleine kernen opgericht met provinciaal geld. Enkele maanden geleden heeft provinciale staten nog gediscussieerd over de vorm waarin kleine kernensubsidie vorm moeten worden gegeven. Nu blijkt dat Gedeputeerde Staten tegelijkertijd een enorme beleidswijziging in voorbereiding hadden. Maassen is hier verbolgen over: “Dit is geen lange termijnbeleid. Van het ene op het andere moment beslist de provincie dat ze het kleine kernenbeleid geen subsidie meer wil geven. De betrokken organisaties weten zo niet waar ze aan toe zijn, en de kleine kernen staan weer in de kou.”

U bent hier