h

Rijnenburgermolen moet snel weer draaien

27 februari 2008

Rijnenburgermolen moet snel weer draaien

De bouw van vier woningen nabij de Rijnenburgermolen in Hazerswoude-Rijndijk zorgt voor een verslechtering van de molenbiotoop. Dat stelt SP statenlid Harre van der Nat naar aanleiding van het rapport van onderzoeksbureau Peutz dat de gemeente Rijnwoude heeft laten opstellen. De gemeente heeft deze huizen opgenomen in een bestemmingsplan voor het gebied. De windvang van de Rijnenburgermolen wordt hierdoor bedreigd. Van der Nat wil weten welke maatregelen Gedeputeerde Staten gaat nemen tegen de gemeente nu blijkt dat het bestemmingsplan een verslechtering voor de molenbiotoop betekent. De provincie ziet toe op de handhaving van de molenbiotoop in Zuid-Holland.

Verder verkeert de molen in slechte staat vanwege achterstallig onderhoud en kan al jaren niet draaien.
De molen is echter verantwoordelijk voor het rondpompen van vers water in een aantal waterwegen in de aangrenzende wijk. Naast de cultuurhistorische waarde van de Rijnenburgermolen is deze molen ook erg belangrijk voor een schone waterhuishouding.

Van der Nat: “Het is een slechte zaak dat de Rijnenburgermolen al enkele jaren stil staat. Ik wil dus weten of de provincie bereid is om op korte termijn samen met de gemeente Rijnwoude, de Zuid-Hollandse Molenstichting en de Stichting Rijnenburgermolen in oprichting tot een oplossing te komen. Deze molen moet snel weer draaien.”

U bent hier