h

Statenleden SP willen geen hogere vergoeding

23 februari 2008

Statenleden SP willen geen hogere vergoeding


De fracties van de SP in de Provinciale Staten verwerpen de oproep van directeur Beukema van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) om de vergoedingen voor Statenleden met 30% te verhogen. Dit laten zij hem vandaag weten in een open brief. “Als leraren worden ondergewaardeerd, politiemensen bijbaantjes moeten nemen en thuiszorgers voor steeds minder moeten gaan werken, is het onacceptabel dat Statenleden voor zichzelf 30% meer vragen,” stelt het Zuid-Hollandse SP-Statenlid Bart Vermeulen. De open brief:

Geachte heer Beukema,

Tot onze verbijstering hebben wij vernomen dat er vanuit IPO-verband met een tweetal woordvoerders bij de Tweede Kamer is gepleit voor een verhoging van de vergoeding voor Statenleden met 30 %. En dat er daarnaast is gepleit voor een extra vergoeding voor de fractievoorzitters in Provinciale Staten.

De gezamenlijke SP-Statenfracties zijn verbijsterd over deze exorbitante eis tot loonsverhoging. Wij willen ons hiervan nadrukkelijk distantiëren. In een tijd waarin bijvoorbeeld het onderwijzend personeel financieel wordt ondergewaardeerd, politiemensen bijbaantjes moeten nemen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen en werkers in de Thuiszorg voor minder geld moeten gaan werken, vinden wij het onacceptabel dat Statenleden, die hun statenlidmaatschap slechts uitoefenen naast hun reguliere werkzaamheden, een dergelijk voorstel voorleggen.

Wij zijn van mening dat het feit dat bij Statenverkiezingen wij er niet in slagen grote aantallen mensen naar de stembus te krijgen, ons tot bescheidenheid zou moeten manen. Daarnaast distantiëren wij ons volkomen van het in 2004 door SGBO verrichte onderzoek, waarop de vraag om verhoging van de vergoeding gebaseerd is. Het onderzoek was erg vooringenomen en bestond in feite uit de vragen: Vindt u niet dat u hard moet werken en vindt u dus niet dat uw salaris verhoogd zou moeten worden? Op geen enkele wijze zijn de uitkomsten van het onderzoek objectief gecontroleerd. Deze vraag zouden wij ook wel eens aan de politiemensen, leraren en thuiszorgmedewerkers willen voorleggen!

De gezamenlijke SP-Statenfracties verzoeken u dringend bij uw lobby voor deze salarisverhoging aan te geven dat u niet spreekt namens de Statenleden van de SP.

Met vriendelijke groet,

Bart Vermeulen, namens de SP-Statenfracties

U bent hier