h

Help de padden de sloot uit

17 maart 2008

Help de padden de sloot uit

Vandaag is SP-statenlid Lies van Aelst mee geweest met de paddenhulp in Delft om te helpen padden uit de sloot te vissen. In natuurgebied Kerkpolder heeft Groenservice Zuid-Holland (GZH) de beschoeiing, die was weggerot, begin vorig jaar vervangen. De nieuwe beschoeiing is zo gemaakt dat de padden de sloot niet meer uit kunnen. Zeker nu, in de paartijd, is dit levensgevaarlijk voor padden en andere reptielen die niet hoog kunnen springen.
De paddenhulp in Delft heeft vorig jaar al aangegeven dat dit een probleem is en dat het opgelost moet worden. Maar tot er betere beschoeiingen zijn moeten ze de padden een voor een uit de sloot vissen om te voorkomen dat ze verdrinken. In het uur dat van Aelst mee was, zijn er meer dan 80 padden gered. Van Aelst: “ De padden zwemmen langs de rand van het water tot ze een plek vinden waar ze er uit kunnen, maar die plek vinden ze niet. Het is heel erg om dat te zien”.

GZH had vorig jaar al eendentrapjes aan moeten leggen om de padden de helpende hand te bieden, dit is echter niet gebeurd. Nadat de voorzitter van KNNV(Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Regio Delft) er op aan had gedrongen dat deze echt nodig waren heeft GZH een aannemer in de arm genomen om het probleem op deze ene plek op te lossen. De SP zal deze week nog schriftelijke vragen stellen om een eenduidig beleid voor heel Zuid-Holland te bewerkstelligen en waar nodig diervriendelijke oeverranden te realiseren.

U bent hier