h

Rekenkamer onderzoekt rapporten Rijnlandroute

12 maart 2008

Rekenkamer onderzoekt rapporten Rijnlandroute

De randstedelijke rekenkamer krijgt van provinciale staten de opdracht om de feiten rond de Rijnlandroute op te helderen. Dit onderzoek is nodig omdat er verschillende rapporten in omloop zijn, die elkaar tegenspreken. Provinciale Staten willen zich in hun discussie baseren op onweerlegbare feiten.
SP-statenlid Erik Maassen is erg tevreden over dit besluit. “Wij hebben grote twijfels bij een aantal onderzoeksgegevens en conclusies van de MKBA. Deze twijfels worden bevestigd door de beide second opinions. Wij verwachten dat de rekenkamer eventuele onjuiste gegevens boven tafel haalt.” Afgelopen najaar presenteerde de provincie de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en de nut en noodzaaknotitie, waarin een aantal keuzes voor de Rijnlandroute en hun gevolgen verder werden uitgewerkt. Direct na publicatie hiervan kwam er protest van een aantal maatschappelijke organisaties en gemeenten, die vonden dat er op het onderzoek het een en ander viel aan te merken. In opdracht van de gemeente Voorschoten maakten TNO en Witteveen+Bos ieder een second opinion. Beide bureaus concludeerden dat de MKBA en de nut en noodzaaknotitie onvoldoende waren. Provinciale Staten heeft nu op initiatief van GroenLinks een opdracht gegeven aan de randstedelijke rekenkamer om te onderzoeken of de gegevens uit de verschillende onderzoeken wel kloppen.

U bent hier