h

Rotonde N443 voor meer veiligheid fietsers

17 maart 2008

Rotonde N443 voor meer veiligheid fietsers

Rotonde

Het oversteken van de N443 (Carolus Clusiuslaan, Teylingerlaan en ’s Gravendamse weg) bij de kruising met de Frank van Borselenlaan is voor fietsers erg lastig. De provinciale fracties van D66 en SP steunen het voorstel van de gemeente Teylingen om op deze kruising een rotonde aan te leggen. De partijen hebben gevraagd aan Gedeputeerde Staten (GS) of de provincie bereid is mee te betalen aan die rotonde. D66 statenlid Wenneker had al eerder vragen gesteld over de veiligheid op de N443. “Uit de antwoorden daarop bleek dat GS erkende dat het oversteken van de weg problemen opleverde. Tegelijk weigerde GS om de weg versneld veiliger te maken.” Deze week presenteerde de gemeente Teylingen het plan om een rotonde aan te leggen op de kruising van de N443 met de Frank van Borselenlaan en de Oude Herenweg. Statenlid Maassen (SP) is erg blij met dit initiatief: “De mensen die rond de N443 wonen vragen al tijden om deze maatregel. Elke ochtend steken hier veel fietsers over, wat vaak gevaarlijke situaties oplevert.” De statenleden zouden graag zien dat de provincie flink meebetaald aan het veiliger maken van deze provinciale weg. Wenneker: “De provincie moet voor veiligheid zorgen op de provinciale wegen. Voor mij is het klip en klaar dat een rotonde bijdraagt aan een duurzamere, veiligere verkeerssituatie.”

In juni 2006 besloten Provinciale Staten om een aanzienlijk bedrag beschikbaar te stellen voor rotonde De Halve Raak in Boskoop. De fracties van D66 en SP vragen nu om een vergelijking te maken tussen de beide verkeerssituatie.

U bent hier