h

regioconferentie

21 april 2008

regioconferentie

Regioconferentiegangers Op 20 april heeft de statenfractie verantwoording afgelegd aan de leden van de SP. Afgevaardigden van alle afdelingen in Zuid-Holland kwamen bijeen in Rotterdam, om het jaarverslag van de statenfractie te bespreken. Een spannende gebeurtenis, want het was de eerste keer sinds de geweldige verkiezingsuitslag in 2007. Daarnaast is er uitgebreid gediscussieerd over de concept-integratienota “Gedeelde Toekomst” . Een groot gedeelte van de fractieleden zat in de vorige periode nog niet in Provinciale Staten. Wij zijn dan ook blij dat onze werkzaamheden, van acties tot het politieke debat, positief zijn beoordeeld door de aanwezigen op de regioconferentie. Alle leden kunnen via SPnet het verslag van de Zuid-Hollandsefractie lezen.

Het tweede en grootste gedeelte van de dag is er gesproken over integratie, emancipatie en participatie naar aanleiding van de concept-nota “Gedeelde Toekomst”.

SP Tweede Kamerleden Krista van Velzen en Ronald van Raak waren aanwezig om vragen van leden te beantwoorden en voorstellen te voorzien van commentaar. Aan de hand van de voorstellen en verbeterpunten uit de verschillende regioconferenties uit het hele land zal de nota worden aangepast.

Al eerder is er een scholingsweekend geweest over integratie. Vanuit de statenfractie waren Lies van Aelst en Eva de Bakker aanwezig. Een verslag hiervan is hier te lezen.

U bent hier