h

Noodplan voor kinderen, die onterecht in een gevangenis zitten, moet er komen!

27 juni 2008

Noodplan voor kinderen, die onterecht in een gevangenis zitten, moet er komen!

Harreveld

Zoals eerder aangekondigd heeft de SP statenfractie gepleit een noodplan op te stellen, om te zorgen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het opsluiten van kinderen in een jeugdgevangenis, die geen strafbare feiten hebben gepleegd. Momenteel is er een overgangsregeling van kracht daarover zegt statenlid Eva de Bakker: “Het moet afgelopen zijn met deze praktijken. Het herstel van de kinderen wordt er slechter van in plaats van beter, we moeten zorg bieden in plaats van een gevangenisregime! De provincie mag niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid voor onze minderjarige inwoners!” De SP diende een motie in die Gedeputeerde Staten (GS) opriep om een noodplan op te stellen. GS deden de motie af met één zin: “Wij hebben geen behoefte aan nog een plan.” Dit tot teleurstelling van de SP. Eva de Bakker reageerde als volgt: “Het is ongelooflijk dat GS de motie met één zin afdoen. Wij signaleren ernstige maatschappelijke problemen, die dit college blijkbaar niet serieus neemt. Dat is heel erg voor al die kinderen, én hun familie en vrienden, die onterecht worden onderworpen aan een gevangenisregime!”

GS maakten daarop hun excuses en zeiden het probleem serieus te nemen, maar toch het overgangsregime te willen uitzitten. In 2010 of 2011 zullen naar verwachting nieuwe plaatsen voor gesloten jeugdzorg in Zuid-Holland gereed zijn. In deze gesloten plaatsen worden kinderen en jongeren opgevangen die momenteel uit plaatsgebrek in een jeugdgevangenis zitten. GS gaf aan er in september op terug te komen. “Dat horen we al de hele tijd,” zegt De Bakker, “in januari werden woorden met dezelfde strekking gesproken. In de tussentijd gebeurt er echter niets! Er zijn jongeren die nu extra trauma’s oplopen in een jeugdgevangenis en de impact voor hun families is enorm.”

GS verwijzen naar minister Rouvoet van Jeugd en Gezin. De minister heeft de gesloten jeugdzorg naar zich toe getrokken per 1 januari jongstleden, en dus vallen jongeren in gesloten jeugdzorg onder het ministerie en niet langer onder de provincie. “Dat wil echter niet zeggen dat de provincie niets hoeft te doen, zoals nu,” zegt De Bakker. “Kinderen worden door Bureau Jeugdzorg in een jeugdgevangenis geplaatst, omdat er te weinig opvangplaatsen zijn, zowel voor ambulante zorg, crisishulp en gesloten jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg valt weldegelijk onder de provinciale verantwoordelijkheid. Bovendien gaat het om jongeren die in onze provincie wonen. De verantwoordelijkheid mag niet worden afgeschoven!”

Het voorstel van de SP werd uiteindelijk gesteund door GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren. In september is het eerstvolgende debat over jeugdzorg in Zuid-Holland.

U bent hier