h

Shell Pernis moet uitstoot zwaveldioxide drastisch reduceren

30 juni 2008

Shell Pernis moet uitstoot zwaveldioxide drastisch reduceren

Affakkelen

SP-statenlid Wiel Senden heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland gevraagd waarom de vergunningsituatie bij Shell Raffinaderij Nederland te Pernis in strijd is met de Wet milieubeheer. Volgens deze wet had de vergunning vanaf oktober 2007 aangepast moeten worden met de eis dat Shell de zogenaamde Best Beschikbare Technieken moet inzetten. Met deze technieken kan een drastische vermindering van de zwaveldioxide-uitstoot worden bereikt van ongeveer 5000 naar 1000 ton per jaar. De fakkelgascompressor, waarmee fakkelgas weer nuttig in het eigen productieproces wordt ingezet is in 2006 buiten werking gesteld. Daarmee wordt de fakkel van de Shell eigenlijk een regulier onderdeel van de bedrijfsvoering in plaats van een noodvoorziening. Mede hierdoor was de uitstoot van zwaveldioxide in 2006 beduidend hoger dan in de jaren daarvoor.

Onlangs heeft het adviesbureau Mobilisation, mede namens de Stichting Natuur en Milieu, een handhavingsverzoek ingediend bij de Provincie. Uit dit verzoek blijkt dat Shell in de periode 2006 tot op heden weinig heeft ondernomen om de hoeveelheid afgefakkeld gas te verminderen. Deze hoeveelheid is qua zwaveldioxide ongeveer 5 maal hoger dan wanneer de Best Beschikbare Technieken (BBT) zouden worden ingezet (1000 ton zwaveldioxide (SO2) per jaar in plaats van 5000 ton per jaar nu). Shell neemt zo ca. 12 % van het Nederlandse emissieplafond van de industrie voor SO2 voor zijn rekening.
Ook volgens een recent StAB-rapport voldoen zowel de vergunning als de emissies van SO2 niet aan Best Beschikbare Technieken zoals volgens de Wet milieubeheer al vanaf oktober 2007 verplicht is

SP-statenlid Wiel Senden heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland daarom gevraagd of zij bereid zijn de vergunning van Shell op korte termijn te wijzigen en Shell te dwingen Best Beschikbare Technieken in te zetten om de uitstoot van zwaveldioxide drastisch te verminderen. Zwaveldioxide is een van de belangrijkste componenten van luchtvervuiling en smog en draagt in belangrijke mate bij aan de verzuring in Nederland.

In 2005 en 2006 trok de SP statenfractie aan de bel toen Shell getroffen werd door diverse storingen.
Begin 2007 maakte het provinciebestuur afspraken met Shell over extra investeringen in de raffinaderij.
Naar nu blijkt hebben die afspraken nog geen gevolg gehad en lijkt het erop dat Shell pas in 2010 de fakkelgascompressor wil herstellen. Veel te lang volgens de SPfractie.

U bent hier