h

Nieuwe rookgordijnen rond RijnGouweLijn

27 juli 2008

Nieuwe rookgordijnen rond RijnGouweLijn

“Ik begrijp niet waarom dit document ineens geheim is.” Statenlid Erik Maassen (SP) is verbijsterd dat Gedeputeerde Staten hem een advies van de landsadvocaat over de RijnGouweLijn (RGL) niet stuurt. “Dit nieuwe rookgordijn maakt de zaak alleen maar schimmiger.” Het document waar het om gaat is een advies van de landsadvocaat over de vraag of er voor de RijnGouweLijn Oost een Milieu Effectrapportage (MER) moet worden uitgevoerd. Over deze vraag liggen het provinciebestuur en de SP al enige tijd in de clinch. Maassen diende in juni al een motie van afkeuring in, omdat Gedeputeerde Koop niet kon aangeven waarop werd gebaseerd dat een MER voor de RGL Oost niet noodzakelijk was. De gedeputeerde redde zich toen door met het advies van de landsadvocaat op de proppen te komen, maar Maassen is niet overtuigd: “Geen enkel statenlid heeft dat advies ooit gezien, terwijl het toch de taak van statenleden is om het provinciebestuur te controleren. En nu ik heb gevraagd om het advies te bekijken, is het stuk ineens geheim. Op die manier ontstaan de indruk dat de gedeputeerden iets te verbergen hebben.”

Maassen heeft Gedeputeerde Staten inmiddels opnieuw officieel om het stuk gevraagd en beroept zich daarbij op de wet openbaarheid van bestuur.

U bent hier