h

provincie moet daad bij woord te voegen ter bescherming van Rijnenburgermolen

7 augustus 2008

provincie moet daad bij woord te voegen ter bescherming van Rijnenburgermolen

Rijnenburgermolen In maart gaf de SP fractie in Zuid-Holland aan dat de bouw van woningen nabij de Rijnenburgermolen in Rijnwoude een verslechtering zou betekenen voor de Molenbiotoop. Gedeputeerde Staten gaf toen aan het met de SP eens te zijn en beloofde in gesprek te gaan met de gemeente Rijnwoude. De SP heeft nu een tweede serie vragen gesteld naar aanleiding van uitlatingen van wethouder van Velzen dat de gemeente Rijnwoude zich niets aantrekt van de Provinciale kritiek. Nu ook de Provincie heeft laten doorschemeren geen verdere stappen te willen ondernemen is de maat voor de SP vol. Van der Nat (SP) “De manier van handelen van de Provincie en de uitlatingen van wethouder van Velzen zijn zeer grievend." Gedeputeerde Staten constateerde een verslechtering van de Molenbiotoop en concludeerde dat de gemeente met haar bouwplannen ingaat tegen provinciale regelgeving. "Het kan toch niet zo zijn dat er vervolgens niets meer gebeurd? Deze Provincie moet daad bij het woord voegen als het gaat om de situatie waarin de Rijnenburgermolen verkeerd”, aldus Van der Nat.

Het behoud van deze molen en van het Cultureel erfgoed in het algemeen staan volgens de SP ernstig op de tocht als wethouders en Provincie een dergelijk toneelstukje opvoeren. Van der Nat vind de kwestie ook vooral treurig omdat juist het molenbeleid het paradepaardje is van deze Provincie.

U bent hier