h

Reizigers niet de dupe van hogere kosten veerdiensten

6 augustus 2008

Reizigers niet de dupe van hogere kosten veerdiensten

Door de gestegen brandstofprijzen komen een aantal rederijen in Zuid-Holland in de financiële problemen. Ze dreigen hun prijzen te moeten verhogen zonder financiële hulp van de Provincie Zuid-Holland. De SP statenfractie is van mening dat de veerdiensten van een dusdanig belang zijn voor filevermindering en de vermindering van het aantal autokilometers dat de Provincie de rederijen zou moeten helpen met zoeken naar manieren om zuiniger te varen en anders meer zou moeten investeren. De SP heeft hier vandaag schriftelijke vragen over gesteld. Een aantal Zuid-Hollandse rederijen hebben bij de provincie aan de bel getrokken over de gestegen brandstofprijzen en het feit dat zij daardoor wellicht de prijzen moeten verhogen. De provincie heeft hier nu op gereageerd dat het een bedrijfsrisico is. SP woordvoerder van Aelst: “ Het is de taak van de provincie om te zorgen dat deze veerdiensten constant blijven bestaan en hier een oplossing voor gevonden wordt.” Er is nu al een fonds voor de vernieuwing van de boten, dit zou een deel van de oplossing kunnen zijn van het probleem omdat deze hoogstwaarschijnlijk zuiniger zullen zijn, maar als dit niet genoeg is zou de provincie volgens de SP meer moeten investeren en de rederijen tegemoet moeten komen.

Als deze veerdiensten niet zouden varen moeten mensen tot wel 15 kilometer omrijden, dit zorgt niet alleen voor meer files maar ook voor een forse toename van de uitstoot. Dit zou een verslechtering van de luchtkwaliteit betekenen. Naast dat volgens de SP de kaartjes niet duurder mogen worden vraagt de SP ook om een garantie dat de situatie van de werknemers hierdoor niet verslechterd.

U bent hier