h

RTV Rijnmond: 'Verkeersherrie A20 loopt uit de hand'

13 augustus 2008

RTV Rijnmond: 'Verkeersherrie A20 loopt uit de hand'

SP, Christenunie/SGP en PvdA en in Provinciale Staten willen dat er extra geluidsschermen komen langs de Rijksweg A20 en het spoor in Schiedam.

Het provinciebestuur moet nog voor 1 september bij minister Eurlings van Verkeer aandringen op de geluidswerende maatregelen. Volgens de partijen dreigt de geluidsoverlast in Schiedam uit de hand te lopen doordat de minister mogelijk meer dagvluchten mogelijk zal maken op Rotterdam Airport.

Het lawaai van vliegtuigen komt bovenop dat van auto's en treinen en wordt daarmee ondragelijk voor de bewoners. Schiedam heeft zelf ook al een verzoek om extra geluidsschermen ingediend.

U bent hier