h

SP bezorgt over fusieplannen van provincie

1 augustus 2008

SP bezorgt over fusieplannen van provincie

De SP statenfractie ontvangt steeds meer signalen vanuit verschillende organisaties dat de provincie Zuid-Holland aanstuurt op fusies. Deze organisaties houden zich bezig met jeugdzorg, integratie of andere sociale vraagstukken. SP Statenlid Eva de Bakker heeft te horen gekregen dat de provincie fusies wil en dat de betreffende organisaties nieuwe fusieplannen niet te zien zitten. De Bakker heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. Momenteel is er in de provincie een discussie gaande over de taken van de provincie. Volgens de SP blijken er ook weer fusieplannen te bestaan, hoewel dat nooit duidelijk is benoemd.
De Bakker: “Tijdens de verschillende debatten over dit onderwerp is door het provinciebestuur niet aangegeven dat men aanstuurde op fusies tussen verschillende organisaties. Het is niet goed als de volksvertegenwoordiging dit via verontruste medewerkers moet vernemen.”
Het provinciebestuur heeft de opdracht gekregen om transparant, betrouwbaar en uitvoeringsgericht te zijn. Bovendien moet het ruimte en vertrouwen geven aan andere partijen om hun taken naar eigen inzicht op de beste wijze vorm te geven. De Bakker zegt hierover: “Ik zie niet in hoe de fusieplannen zich verhouden tot de opdracht. Zoals het nu gaat is het juist ontransparant.”

De SP vraagt ondermeer waarom de organisaties, maar ook Provinciale Staten niet eerder op de hoogte gesteld zijn van deze plannen. Onlangs stelden provinciale staten de taken van de provincie vast. “De fusieplannen hadden in het begin van die besluitvorming al bekend moeten worden en niet na afloop, aldus De Bakker. “Achteraf repareren is meestal lastiger dan vooraf voorkomen.”

Deze organisaties, die de provincie subsidieert, zijn gevormd door fusies uit de afgelopen jaren. Volgens de SP zitten de organisaties niet op wéér een fusie te wachten. “Bovendien is het geen uitgemaakte zaak dat fusies een meerwaarde opleveren aan de maatschappij en de werknemers,”zegt De Bakker, “Het groter maken van organisaties, betekent vaak meer en andere managers, wat lang niet altijd de doelen van een organisatie ten goede komt.” Daarnaast is de SP benieuwd naar de kosten van nieuwe fusies en of deze moeten worden opgebracht door de organisaties of de provincie.

U bent hier