h

Werkbezoek SP statenleden Krimpenerwaard

15 augustus 2008

Werkbezoek SP statenleden Krimpenerwaard

Woensdag 13 augustus brachten statenleden van de SP een werkbezoek aan de Krimpenerwaard.
Onder leiding van Rudi Terlouw, regiobeheerder Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap, kregen de statenleden van de SP uitleg over het project Nooitgedacht bij Berkenwoude waar geëxperimenteerd wordt met nat grasland.
SP statenlid Frank Hoogendam: “De aanleiding van het werkbezoek waren de vragen die bij ons leefden over de natuurontwikkeling in het Veenweidepact. Ook de positie van de agrariërs in het gebied is voor ons belangrijk.”
Tijdens het werkbezoek kregen de SP-ers een goed beeld van hoe de nieuwe natuur in de Krimpenerwaard eruit komt te zien en de rol die agrariërs daarin kunnen spelen.
Hoogendam: “in het proefproject blijkt dat met een iets extensievere vorm van veeteelt ook voor veehouders een rol in de natuurontwikkeling is weggelegd. Dat is een goede zaak, want agrariërs spelen al eeuwen een rol in het cultuurlandschap van de Krimpenerwaard.”

Na een bezoek aan de eendenkooi Kooilust waar in het grasland vele zeldzame klokjesgentianen te bezichtigen waren, beëindigden de statenleden hun bezoek.

SP-er Hoogendam: “het weiland bij de Graafkade geeft een prima inzicht in de terugkeer van de blauwgraslanden die bij deze streek horen. Gelukkig zal dit beeld over een aantal jaren weer op meer plaatsen in de Krimpenerwaard te zien zijn.”

Een punt van zorg zijn voor de SP de lage inrichtings- en beheersbijdragen die het Zuid-Hollands Landschap van de overheid krijgt. Om het gebied echt op een optimale manier voor de natuur in te richten is een verhoging noodzakelijk.

De SP kreeg het in april van dit jaar voor elkaar dat ook een goede vismigratie een criterium is bij de inrichtingsplannen van de Krimpenerwaard. Met het aannemen van de SP-motie komen er bij de nieuwe gemalen vispassages. Zo kunnen soorten die zwaar onder druk staan, zoals de paling, veilig in en uit het gebied komen zonder vermalen te worden.

U bent hier