h

Smalspoormuseum in de knel door Rijnlandroute?

13 september 2008

Smalspoormuseum in de knel door Rijnlandroute?

De discussie over het tracé van de Rijnlandroute gaat vooral over de overlast voor woonwijken, de belasting van de natuur en de kosten van tunnels. Maar in het ‘zoekgebied’, in de hoek tussen de A44 en de N206 waar GS de Rijnlandroute wil aanleggen, ligt een uniek museum: Het smalspoormuseum. Erik Maassen ging op werkbezoek om met museumvoorzitter Pieter van der Ham te spreken over de toekomst van het museum.

Perron SSmuseum
Het smalspoormuseum is een klein openluchtmuseum, volledig gewijd aan stoomtreinen op smalspoor. Er zijn een aantal loodsen gebouwd, waar vrijwilligers alle onderdelen van het spoor en de treinen zelf maken. Hoogtepunt van het museum is een smalspoorlijn langs het Valkenburgse meer. Hierbij zijn een historisch perron en opstelloodsen nagebouwd. Een historisch station is in aanbouw, terwijl de plannen voor het nabouwen van bedrijven die ooit met smalspoor werden bevoorraad vergevorderd zijn.

Voorzitter van der Ham is erg duidelijk. Hij hoopt niet te hoeven wijken voor de Rijnlandroute. Verhuizen zou betekenen dat de vele kilometers spoor, en de net voltooide loodsen weer opnieuw moeten worden aangelegd. Een onmogelijke opgave voor een organisatie die volledig op vrijwilligers draait.

Dijk SPmuseum

De SP is geen voorstander van de Rijnlandroute, zoals die nu wordt voorgesteld. De varianten die het smalspoormuseum eventueel bedreigen, hebben sowieso niet onze voorkeur, omdat ze ook bedreigend zijn voor de bewoners van de Stevenshof en Voorschoten, en voor verschillende natuurgebieden. Maar ook de aanwezigheid van het smalspoormuseum is voor ons een argument om de Rijnlandroute niet aan te leggen op het voorkeurstracé. Een ritje in de stoomlocomotief heeft ons in die mening bevestigd.

De Rijnlandroutes

Het spoorwegmuseum ligt tussen de A44, de N206 en het Valkenburgse meer. Vooral de varianten 1, 2, en 3 zouden problemen kunnen opleveren voor het museum.

De foto’s zijn afkomstig van de site van het smalspoormuseum.

U bent hier