h

SP: "Dit stuk moet gewoon openbaar zijn."

9 september 2008

SP: "Dit stuk moet gewoon openbaar zijn."

Statenlid Erik Maassen (SP) accepteert het niet dat Gedeputeerde Staten stukken over de RijnGouweLijn geheim houden. Maassen had gevraagd om een advies van de landsadvocaat aan GS openbaar te maken. GS willen dit advies geheim houden, zonder daarbij een goede reden te geven. Maassen: "Ik mag het stuk wel inzien, maar alleen onder geheimhouding. En dat accepteer ik niet. Dit stuk moet gewoon openbaar zijn." Maassen is verbijsterd: “GS mogen statenleden stukken onder geheimhouding sturen. Dat kan echter alleen als er sprake is van financiële marktgevoelige informatie, of van personen. Dat lijkt nu niet van toepassing, want GS schrijven me dat het stuk eerder is opgevraagd via een WOB-procedure. Omdat die aanvraag is afgewezen, wordt het stuk nu niet openbaar gemaakt. Dat is geen geldige reden.”

Erik Maassen en de andere SP statenleden in Zuid-Holland hebben geen gebruik gemaakt van het recht om dit geheime stuk in te zien. Zij vinden dat het advies van de landsadvocaat voor iedereen beschikbaar moet zijn en niet alleen voor leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten.

Het advies van de landsadvocaat gaat over de vraag of er voor de aanleg van de RijnGouweLijn door de Leidse binnenstad een milieueffectrapportage (MER) moet worden uitgevoerd. Gedeputeerde Koop heeft nog steeds niet duidelijk kunnen maken waarom ze vindt dat zo’n MER niet nodig is. Aanvankelijk onderbouwde zij haar standpunt met een verwijzing naar de commissie MER, maar dit bleek niet te kloppen. Hiermee geconfronteerd, onderbouwde de gedeputeerde haar standpunt door te verwijzen naar het advies van de landsadvocaat. Maassen: “Dit vind ik zo vreemd aan de hele gang van zaken. Koop heeft zelf in een openbare vergadering van Provinciale Staten verwezen naar dit document. Maar als ik dat wil controleren, moet dat ineens onder geheimhouding. Ik vind dat het advies van de landadvocaat gewoon openbaar moet worden.”

U bent hier