h

Armoedebestrijding in jeugdzorg is hard nodig

11 oktober 2008

Armoedebestrijding in jeugdzorg is hard nodig

De SP Zuid-Holland heeft een voorstel ingediend om armoede binnen de jeugdzorg te bestrijden. Aanleiding voor het voorstel is de discussie over de kerntaken van de provincie. Een meerderheid in de provincie vindt armoedebestrijding geen provinciale taak. “Jeugdzorg is wel een provinciale taak, want dat is wettelijk bepaalt. Armoede is een groot probleem binnen de jeugdzorg,” zegt Eva de Bakker, SP-statenlid. “Daar kan en mag de provincie niet van wegkijken. Het is hard nodig armoede aan te pakken!” “Ik heb de afgelopen anderhalf jaar veel gesprekken gevoerd met experts en medewerkers in de jeugdzorg,” zegt De Bakker. “Velen van hen zeggen me dat armoede en de gevolgen daarvan een onderschat probleem is.” Een substantieel deel van de kinderen of jongeren in de jeugdzorg komt uit een niet-draagkrachtig gezin. Naast gezinnen in een uitkeringssituatie vallen daar ook ouders of opvoeders onder die kampen met een verslaving, schuldenproblematiek of vluchtelingen.

Het voorstel van de SP werd alleen gesteund door Partij voor de Dieren en GroenLinks. Tot nu toe was er in de provincie een budget beschikbaar van 180.000 euro, maar dat bedrag is nu definitief geschrapt door de andere partijen in Zuid-Holland.

U bent hier