h

Commissaris Jan Fransen moet commerciële nevenfuncties neerleggen

29 oktober 2008

Commissaris Jan Fransen moet commerciële nevenfuncties neerleggen

SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen, wil dat Commissaris van de Koningin Jan Franssen zijn commerciële nevenfuncties neerlegt. Weekblad Revu schrijft deze week over een mogelijke belangenverstrengeling. De Van Gelder Groep waar Franssen commissaris is, krijgt 7 miljoen euro voor het bouwrijp maken van het terrein van de kolencentrale, terwijl de provincie verantwoordelijk is voor de vergunningverlening. Vermeulen: "Dit is inmiddels de vierde keer dat er gedoe is rondom een bijbaan van Franssen. Ik wil dat hij nu stopt met zijn commerciële nevenfuncties. De geloofwaardigheid en integriteit van politiek bestuur staat op het spel. Iemand in zijn positie moet elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen, en het is duidelijk dat hem dat niet goed afgaat." In 2005 kwam Franssen in opspraak wegens een bijbaan bij accountant Deloitte, die destijds ook accountant van de provincie Zuid-Holland was. In datzelfde jaar volgde de affaire waar Franssen een bijbaan had bij de raad van toezicht voor de bouw van het nieuwe ADO-stadion. Ook hier was de provincie de vergunningverlener. Het laatste voorval was de bijbaan van Franssen bij projectontwikkelaar Tijhuis, die ook in Zuid-Holland diverse bouwprojecten uitvoert. Naar aanleiding van de ophef die in 2005 ontstond besloot Franssen de bijbaan bij de raad van toezicht ADO-stadion te beëindigen en inmiddels is ook de bijbaan bij Deloitte ten einde gekomen. Vermeulen: "De Provinciewet is heel helder over het betrekken van nevenfuncties. Het vertrouwen in de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Commissaris mag niet geschaad worden door een bijbaan. Dat betekent dus dat je ver weg moet blijven van bijbanen die in verband gebracht kunnen worden met bevoegdheden en besluitvorming van de provincie," aldus Vermeulen.

Vermeulen wil de procedure rondom het aanvaarden van nieuwe bijbanen door de Commissaris aan de orde stellen. Volgens de Provinciewet moet het voornemen tot het aanvaarden van een nieuwe bijbaan worden gemeld aan Provinciale Staten. Daar is op dit moment geen sprake van.

U bent hier