h

Deel van bestrijdingsmiddelen in Bollenstreek verbieden

5 oktober 2008

Deel van bestrijdingsmiddelen in Bollenstreek verbieden

SP-statenlid Wiel Senden wil dat de Provincie in de Bollenstreek bestrijdingsmiddelen laat verbieden, waarvan vaststaat dat ze het grondwater vervuilen.

Op 8 oktober aanstaande zal Provinciale Staten van Zuid-Holland het Maatregelenpakket grondwater ten gevolge van de Europese Kaderrichtlijn Water vast te stellen. De SP-fractie vindt de voorgestelde maatregelen bestrijdingsmiddelen voor de Binnenduinrand van de Bollenstreek echter volstrekt onvoldoende. SP-statenlid Wiel Senden: “Er worden tot 2015 geen maatregelen tegen vervuiling voorgesteld, maar alleen verder onderzoek. Zo kunnen de verantwoordelijken voor de vervuiling van oppervlaktewater en grondwater in de Binnenduinrand nog langer hun gang gaan.”

De wettelijke normen voor de bestrijdingsmiddelen worden op veel plaatsen al in ernstige mate overschreden. Vergoelijkend wordt in de maatregelen van het provinciebestuur vermeld dat de overschrijdingen veroorzaakt kunnen zijn door gebruik in het verleden en dat daarom verder onderzoek nodig is.

Maar een aantal van de middelen die in het ondiepe grondwater zijn aangetroffen worden ook nu nog gebruikt. Het gaat onder andere om bentazon, MCPA en alle middelen, die tot de vorming van ETU (Ethyleenthioureum) leiden in het grondwater.

Senden: “Deze middelen en hun afbraakproducten worden al jaren in veel te hoge concentraties her en der in het grondwater aangetroffen. Ze vormen onder andere een bedreiging voor het drinkwater. Met de grootste moeite kunnen ze er in de drinkwaterzuivering weer worden uitgehaald.”

De SP–fractie wil dat de provincie aan de CTGB vraagt (Commissie Toelating GewasBeschermingsmiddelen en Biociden) het gebruik van die middelen te verbieden, waarvan vaststaat dat ze tot vervuiling en aantasting in het grondwater hebben geleid of zullen leiden.

U bent hier