h

Provincie laat kleine kernen definitief in de steek

8 oktober 2008

Provincie laat kleine kernen definitief in de steek

“De provincie laat het platteland in de steek,” zegt Eva de Bakker, statenlid voor de SP, over het schrappen van de subsidie voor de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen. Die vereniging is in 2005 met hulp van de provincie opgezet en zal worden opgeheven als er geen nieuwe financiering komt. De provincie gaat regelrecht in tegen haar eigen voornemens om de leefbaarheid in kleine kernen te verbeteren, zegt de SP samen met verschillende dorpsraden, die zeer verontrust zijn door het schrappen van de subsidie. In het coalitieakkoord, dat gesloten is door de collegepartijen VVD, CDA, PvdA, CU/SGP, staat beleid voor kleine kernen. De provincie geeft elk jaar ruim 100.000 euro uit aan de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen. Met dat geld ondersteunt de vereniging de talloze kleine kernen in Zuid-Holland op uiteenlopende onderwerpen.

Verschillende dorpsraden ervaren veel voordeel van de ondersteuning van de Vereniging voor Kleine Kernen en hebben Provinciale Staten met klem verzocht om de subsidie te handhaven. Met het besluit over de notitie Maatschappelijke Participatie door Provinciale Staten is er, ondanks de pleidooien, een einde gekomen aan de subsidie.

De SP heeft een voorstel ingediend om de subsidie voor de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen te behouden. Het voorstel werd gesteund door GroenLinks en de Partij voor de Dieren en haalde geen meerderheid. “Ondanks de mooie woorden op papier van het provinciebestuur laten ze nu de kleine kernen definitief in de steek,” aldus de Bakker.

U bent hier