h

Provincie volgt lijn SP: strenge regels voor helihavens

7 oktober 2008

Provincie volgt lijn SP: strenge regels voor helihavens

In antwoord op vragen van de SP volgen Gedeputeerde Staten de lijn van de SP om strenge regels op te stellen voor helihavens.
Dit vanwege de enorme overlast die mensen in een groot gebied rondom helihavens kunnen verwachten.

De SP had aan het provinciebestuur ook gevraagd om totdat de provincie de nieuwe regels voor regionale luchtvaart heeft bepaald om gemeenten op te roepen geen plannen voor helihavens erdoor te drukken. Ook aan dat verzoek geeft de provincie gehoor. SP statenlid Lies van Aelst: " Het is een stap in de goede richting dat het provinciebestuur ook strenge regels wil voor helihavens, maar wat de SP betreft zouden commerciële en privé helihavens er helemaal niet moeten komen."

Uit de antwoorden bleek ook wat de SP al vreesde, namelijk dat er veel plannen voor commerciële helihavens in Zuid-Holland zijn.
De inzet van de SP bij het regionale beleidsplan luchtvaart zal dan ook zijn dat er geen commerciële helihavens in onze dichtbevolkte provincie mogen komen.

U bent hier