h

Provinciebestuur kiest dubieuze vrienden

24 oktober 2008

Provinciebestuur kiest dubieuze vrienden

Zonder het te weten bent u bevriend met ruim 76 miljoen Chinezen. Inwoners van de Chinese provincie Hebei om precies te zijn. Andersom zijn de meeste inwoners van Hebei zonder het te weten bevriend met ruim 3,5 miljoen Zuid-Hollanders.
Op zich een mooie verbroederende gedachte in deze onrustige tijden, ware het niet dat er een aantal mensen tussen zit met wie u liever niet bevriend wilt zijn. De machthebbers van de provincie Hebei om precies te zijn.
Het Zuid-Hollandse provinciebestuur heeft daar minder moeite mee. Sterker nog, als het even kan zoeken beide besturen elkaar op om in het gezelschap van vertegenwoordigers van universiteiten en het bedrijfsleven de vriendschap te vieren in een rondgang langs bedrijven en onderwijsinstellingen in beide landen. Al jaren lopen Zuid-Hollandse provinciebestuurders de deur plat in China en vorig jaar sloot Zuid-Holland een vriendschapsverdrag met de Chinese provincie Hebei.
Vorige week bezochten Commissaris van de Koningin Franssen en gedeputeerde Dwarshuis de provincie Hebei en is gedeputeerde van Dijk net terug uit China.

Opvallend is dat het bedrijfsleven in de regio Rijnmond op 3 maart van dit jaar in gesprek met het provinciebestuur aangaf dat Zuid-Holland geen grote broek aan moest trekken en dat provinciale missies naar China dus niet nodig zijn. Oftewel, dat regelt het bedrijfsleven zelf wel en daar hebben ze geen provinciebestuurders bij nodig. De meerwaarde van een provinciaal verdrag met een Chinese provincie was voor het bedrijfleven dus niet duidelijk.

Daar ben ik het helemaal mee eens, maar ik heb een nog groter probleem. Ik kies mijn vrienden liever zelf en heb er grote moeite mee dat ik via een vriendschapsverdrag verbonden ben aan een verderfelijk regime. Een regime dat schandalig omgaat met zijn inwoners.
In Hebei is geen persvrijheid, worden mensen opgesloten alleen omdat ze christen zijn of aanhanger van Falun Gong en zijn kerkelijk leiders verdwenen. Mensen worden opgesloten onder erbarmelijke omstandigheden en de doodstraf wordt veelvuldig toegepast. Diverse mensenrechtenorganisaties waaronder Amnesty International brengen jaarlijks diverse rapporten uit over heel China waaruit een grimmig beeld oprijst over de mensenrechten in het land en de provincie Hebei is daarin geen uitzondering. Buitenlandse journalisten die misstanden willen filmen wordt het werk onmogelijk gemaakt door mishandeling en aanhouding zoals een Zwitserse tv-ploeg in december 2007 in Hebei overkwam.

Het provinciebestuur heeft zich altijd verscholen achter de Nederlandse regering en de Europese Unie als het gaat om het bespreken van de mensenrechten met de Chinese machthebbers. Dat zou meer “politiek gewicht” hebben. Een zwak argument, want als je zaken echt onaanvaardbaar vindt heb je de verplichting dat aan de orde te stellen. Zeker omdat een vriendschapsverdrag het signaal afgeeft dat het regime in orde is, want anders zou een Nederlandse provincie er toch geen verdrag mee sluiten?
Ik zie het vriendschapsverdrag met Hebei als een klap in het gezicht van de onderdrukte inwoners van Hebei en eenieder die zich inzet voor verbetering van de mensenrechten aldaar en het moet zo snel mogelijk beëindigd worden.

Echter, er zijn twee kleine punten van vooruitgang. Helaas niet op het gebied van de mensenrechten in Hebei, maar wel bij onze provincie.
In 2010 zal het Zuid-Hollandse provinciebestuur een “stevige evaluatie” uitvoeren naar haar Chinabeleid. Gezien de woordkeuze twijfelt de provincie dus zelf ook aan de huidige gang van zaken.
Daarnaast heeft het provinciebestuur in mei van dit jaar de toezegging gedaan dat de mensenrechten meegenomen worden in de gesprekken die in China worden gevoerd.
Het lijkt me goed dat het provinciebestuur de komende maand aan Provinciale Staten aangeeft op welke wijze dat is gebeurt en wat de reactie van de Chinese machthebbers was.

Bij de ondertekening van het vriendschapsverdrag in september 2007 gaf Commissaris van de Koningin Franssen aan dat er voor beide provincies een win-winsituatie moet ontstaan.
Helaas gaat dat tot nu toe alleen maar op voor de economische samenwerking en laten we de inwoners van Hebei op het gebied van de mensenrechten in de kou staan.

Bart Vermeulen
Fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie van de SP in Zuid-Holland

U bent hier