h

SP: Blij met extra geld Maximabrug, snelheid blijft geboden

29 oktober 2008

SP: Blij met extra geld Maximabrug, snelheid blijft geboden

De SP in Provinciale Staten is erg blij met de toezegging van minister Eurlings dat er 12,5 miljoen beschikbaar komt voor de Maximabrug. "Dit brengt een snelle aanleg van de brug heel erg dichtbij," aldus statenlid Lies van Aelst. "De nood bij inwoners en ondernemers in Koudekerk is ook erg hoog, dus laten we snel aan de slag gaan."

Nu de minister 12,5 miljoen heeft toegezegd, ligt de financiële druk niet langer bij de gemeente Rijnwoude. Eerder zegde de provincie Zuid-Holland tot 10 miljoen toe. Van Aelst roept op tot snelle besluitvorming. "Het is voor de SP duidelijk dat de lage variant van de brug moet worden aangelegd. Daar moet snel een besluit over worden genomen. De lage variant kan veel sneller worden aangelegd dan de hoge. Ook nu het rijk meebetaald duurt de aanleg van de hoge variant veel te lang. Die ligt er waarschijnlijk pas in 2018. Zo lang kunnen we de bewoners van Koudekerk niet in de ellende laten zitten. De lage variant kan al in 2012 klaar zijn." De SP dient volgende week tijdens de begrotingsbehandeling van de provincie een motie in waarin wordt opgeroepen de lage variant van de Maximabrug zo snel mogelijk aan te leggen.

U bent hier