h

SP teleurgesteld: Provincie laat vervuiling grondwater doorgaan

8 oktober 2008

SP teleurgesteld: Provincie laat vervuiling grondwater doorgaan

De SP-fractie in Provinciale Staten van Zuid-Holland is teleurgesteld dat de meerderheid van de Staten er niet voor voelt om een deel van de bestrijdingsmiddelen in de Binnenduinrand van de Bollenstreek te verbieden, waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze het grondwater vervuilen.

SP-statenlid Wiel Senden: "Er wordt nu tot 2015 geen maatregelen tegen de vervuiling genomen. Er komen nog meer bestrijdingsmiddelen in het grondwater en we zadelen toekomstige generaties onnodig op met extra kosten. Want aan de Kaderrichtlijn Water moet straks worden voldaan en dat wordt steeds moeilijker en kostbaarder als de vervuiling doorgaat." De SP blijft daarom aandringen op een verbod van MCPA, maneb, mancozeb en alle andere middelen, die tot de vorming van ETU (Ethyleenthioureum) leiden in het grondwater.

De SP–fractie zal -nu de Provincie niets voor een verbod voelt- zelf een verzoek richten aan de CTGB (Commissie Toelating GewasBeschermingsmiddelen en Biociden) om het gebruik van die middelen te verbieden, waarvan vaststaat dat ze tot vervuiling en aantasting in het grondwater hebben geleid of zullen leiden.

U bent hier