h

SP wil nu antwoord over bus 42

29 oktober 2008

SP wil nu antwoord over bus 42

De provincie lijkt zich niet in te willen zetten voor de reizigers van bus 42. Connexxion kondigde al in augustus aan om de buslijn door Oegstgeest met ingang van december op te heffen. De statenfractie van de SP stelde op 14 augustus schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten (GS). Hierin vroeg de SP aan GS om samen met Connexxion en de reizigers van bus 42 naar een oplossing te zoeken. Dit is tot de dag van vandaag nog niet gebeurd. “Sterker nog, onze vragen zijn nog niet eens beantwoord”, zegt statenlid Erik Maassen (SP). “GS laat op deze manier de reizigers van bus 42 in de kou staan. Gemeente Oegstgeest, drie ouderenbonden, de WMO-adviesraad en de seniorenraad hebben bezwaar gemaakt tegen de aangekondigde routewijziging en Reizigersvereniging Rover heeft 2.650 klachten van reizigers ontvangen. Maar GS neemt niet eens de moeite om ons te antwoorden.” De termijn voor het beantwoorden van schriftelijke vragen is vier weken.

Voor Maassen is de maat nu vol. “Vorige week beloofde gedeputeerde Van Dijk (CDA) dat onze vragen dinsdag 28 oktober beantwoord zouden worden. Maar weer is er geen antwoord.” Connexxion heeft inmiddels al laten weten dat ze zich niets van de protesten uit Oegstgeest gaan aantrekken. “Wat meer druk van het provinciebestuur had Connexxion op andere gedachten kunnen brengen,” aldus Maassen. “Als GS niet binnen een week alsnog met een antwoord, en met daden komt, vraag ik een debat aan bij de statenvergadering.”

U bent hier