h

Wachtlijsten jeugdzorg schimmig, onderzoek is terecht

27 oktober 2008

Wachtlijsten jeugdzorg schimmig, onderzoek is terecht

Statenlid Eva de Bakker (SP) is tevreden dat de Randstedelijke Rekenkamer onderzoek gaat doen naar de wachtlijsten in de jeugdzorg. Volgens haar is een grondig onderzoek terecht, omdat de wachtlijsten in werkelijkheid langer zijn. “Al jaren wijzen wij Gedeputeerde Staten erop dat de wachtlijsten schimmig in elkaar zitten,” zegt De Bakker. “Als kinderen korter dan 9 weken wachten, worden zij niet meegerekend op de wachtlijst. Dat vertekent het beeld enorm. Bovendien worden jongeren die onterecht in een jeugdgevangenis zitten niet meegeteld, maar zij zijn wel wachtenden op een plaats in een jeugdzorginstelling.” Volgens de SP worden de wachtlijsten op die manier kunstmatig laag gehouden. Kinderen of jongeren worden soms uit plaatsgebrek bij jeugdzorginstellingen in een jeugdgevangenis geplaatst, hoewel zij geen strafbare feiten hebben gepleegd. De reden waarom zij nu niet worden geregistreerd op een wachtlijst, is omdat de jeugdgevangenissen vallen onder het ministerie van justitie en niet onder jeugdzorg.
“Dat is absurd, want we hebben het over jongeren die zorg nodig hebben en wachten op een behandelplaats. Zij zijn niet crimineel en zouden dus wél meegerekend moeten worden op de wachtlijsten in de jeugdzorg,”aldus De Bakker. “De wachtlijsten zijn in werkelijkheid langer dan nu wordt voorgespiegeld.”

De Randstedelijke Rekenkamer gaat ondermeer onderzoeken hoe de wijze van registratie is en hoe het komt dat er grote verschillen zijn tussen de provincies. De SP stelde in februari van dit jaar al vragen naar de verschillen tussen de provincies. De Bakker: “Uit de antwoorden is af te leiden dat de provincie Zuid-Holland geen goed zicht heeft op de verschillen met andere provincies.” Naar verwachting zal het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer eind 2009 of begin 2010 zijn afgerond.

U bent hier