h

Maximabrug wordt uiterlijk in 2014 aangelegd

12 november 2008

Maximabrug wordt uiterlijk in 2014 aangelegd

De Maximabrug zal uiterlijk in 2014 worden aangelegd. Dat is het resultaat van de motie die door de SP fractie in Provinciale Staten in is gediend bij de begrotingsbehandeling. De motie werd door alle partijen gesteund. Ontsluiten van het bedrijventerrein Hoogewaard en het ontlasten van de Hoogewaard te Koudekerk komen hiermee een stap dichtbij. Het vrachtverkeer dat geen andere mogelijkheid ziet dan door de smalle Hoogewaard te rijden kan vanaf 2014 sneller over de Oude Rijn richting de N11 rijden. Van Aelst (SP) "Dit is een geweldig succes voor de inwoners en ondernemers van Koudekerk. Het geeft de inwoners eindelijk meer duidelijkheid." Gedeputeerde Staten zal begin 2009 met een plan komen over de locatie en over hoe de brug er uit zal komen te zien. In de aangenomen motie staat ook dat de Provincie haar regierol zal nemen en het overleg met de betrokken gemeenten zal leiden. Daarnaast hebben Provinciale Staten gekozen voor een zo snel mogelijk aan te leggen brug. Ook moet er bij de keuze van de locatie sterk rekening gehouden worden met de kosten van de aanleg. Van Aelst: "Dat de SP zich gesteund voelt door de inwoners van Koudekerk blijkt wel uit de handtekeningen die elke dag weer bij de SP binnenkomen. Deze kaarten zullen begin volgend jaar worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Je mening laten horen heeft zin dat blijkt uit de reacties van de Provinciale Staten en de duidelijkheid waarmee de Maximabrug nu uiterlijk in 2014 wordt gerealiseerd."

Al eerder reserveerde de provincie 10 miljoen voor de Maximabrug. Van Aelst vindt dat dit geld snel moet worden ingezet. "Alleen een reservering is niet genoeg. Het geld moet nu meteen worden ingezet, want snelheid is nu geboden."

U bent hier