h

Rijnenburgermolen krijgt alsnog de ruimte

3 november 2008

Rijnenburgermolen krijgt alsnog de ruimte

De SP-fractie in de Provinciale Staten is blij dat de gemeente Rijnwoude haar bouwplannen wijzigt bij de Rijnenburgermolen in Hazerswoude-Rijndijk, zodat de biotoop van de molen niet verslechtert. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP. SP-statenlid Harre van der Nat: “Eerder liet de gemeente weten zich niets van de provincie aan te zullen trekken. Nu past ze hun bouwplannen alsnog aan. Dat is een succes voor iedereen die de molen een warm hart toedraagt.” Momenteel staat er een verouderd bedrijfspand en waar de omgeving niet van opknapt volgens de SP. “Ik ben niet tegen de bouw van huizen op deze plek als er maar rekening gehouden wordt met de molen,” zegt Van der Nat. “Wanneer de huizen schuin achter elkaar worden gezet, komt de windvang van de Rijnenburgermolen niet verder in gevaar.”

Gedeputeerde Staten(GS) zijn met de SP van mening dat de regels om te bouwen voldoende ruimte moet bieden aan de molen, de zogenaamde molenbiotoop. GS zullen de gemeente Rijnwoude houden aan de afspraken, die gemaakt zijn om de molenbiotoop in bestemmingsplannen vast te leggen.

U bent hier