h

SP niet mee naar Hamburg

1 november 2008

SP niet mee naar Hamburg

De statenfractie van de SP was deze week niet aanwezig bij een buitenlandsreisje dat 25 statenleden en ambtenaren deze week naar Hamburg maakten. Naar de mening van de SP was het reisje overbodig en het aantal deelnemers te groot.

Vermeulen: “Van sommige fracties gingen er wel 7 leden mee, want blijkbaar moesten de 20 plaatsen voor statenleden helemaal vol. Dat is absolute geldverspilling. Er moet sowieso een maximum komen van twee deelnemers per fractie.” In mei is Gedeputeerde Dwarshuis als met enkele statenleden naar Hamburg geweest en de onderwerpen waren toen hetzelfde als nu. Namelijk de gevolgen van klimaatverandering voor stadsontwikkeling.
Naar de mening van de SP is die kennis al in huis en gaat die vooral over zaken waar gemeenten mee te maken hebben. Bovendien is Hamburg een deelstaat en daarmee bestuurlijk niet te vergelijken met een provincie als Zuid-Holland.

SP fractievoorzitter Bart Vermeulen: “Wat me nog het meest stoort is dat buitenlandse reisjes voor veel partijen een doel op zich zijn en dat men pas daarna krampachtig gaat zoeken naar een bestemming en de inhoud van het programma.
Zo liet een aantal commissievoorzitters eind vorig jaar weten graag een buitenlandse reis te willen maken, maar dat reisdoel en inhoud nog niet bekend waren en daar is deze reis uit voort gekomen. Dat is de wereld op z’n kop.”

U bent hier