h

SP tegen uitverkoop sociale huurwoningen

7 november 2008

SP tegen uitverkoop sociale huurwoningen

De oproep van de provincies Noord- en Zuid Holland, Gelderland en Groningen aan woningcorporaties om een groot gedeelte van hun voorraad huurwoningen te verkopen heeft desastreuze gevolgen voor starters op de woningmarkt en mensen met een laag inkomen. Dat stelt SP-statenlid Frank Johan Hoogendam.
Met de opbrengst van deze grootschalige uitverkoop zou dan herstructurering van binnenstedelijke gebieden kunnen worden bekostigd. SP statenlid Frank Johan Hoogendam: “Het is een vreselijk naïef plan. Het falende woningbouwbeleid heeft de afgelopen jaren gezorgd voor grote tekorten aan betaalbare huurwoningen, als dit wordt uitgevoerd zal de voorraad beschikbare huurwoningen nog verder afnemen”. Al jaren is het niet realiseren van de productie van huurwoningen de SP een bron van grote zorg. Het slopen van met name sociale woningen en het niet halen van de 30 % sociale woningen bij nieuwbouw zorgen op dit moment al voor grote tekorten. Als de corporaties aan de oproep van de provincies gehoor geven dan zal de voorraad huurwoningen met 10 %, 250.000 woningen in heel Nederland, dalen. Uitgaande van de resultaten in het verleden, zal bij nieuwbouw en herstructurering slechts een deel van de nieuwe woningen de verkochte voorraad weer aanvullen.

SP-er Hoogendam: “Het is nogal naïef te denken dat in deze tijd van economische crisis mensen, als ze al een hypotheek kunnen krijgen, staan te springen om hun eigen huurwoning te kopen. Welke regeling je ook treft uiteindelijk zullen de meeste van deze woningen terecht komen in het middel dure woningsegment en dus niet langer bereikbaar voor mensen met een laag inkomen”.

De suggestie, die blijkt uit het persbericht van de gezamenlijke provincies, dat corporaties veel te weinig doen hun woningbouwverplichtingen na te komen is een te eenzijdig standpunt. Ook de SP vindt dat er meer kan en moet gebeuren, maar het is te simpel te veronderstellen dat hiervoor de verkoop van een aanzienlijk deel van de woningvoorraad nodig zou zijn. Immers het gezamenlijke vermogen van de corporaties, volgens de provincies 250 miljard of meer, zit voor het grootste deel in de woningen die deel uit maken van de voorraad. Houd men dit bezit in stand of breidt men dit zelfs uit dan kan dit ‘vermogen’ als onderpand dienen en lijkt geen enkele investering onmogelijk. Het is dan ook niet het vermogen van de corporaties dat stadsontwikkeling of herstructurering in de weg zit, het is de toenemende neiging van verschillende overheden dit ‘vermogen’ voor eigen doeleinden aan te wenden. Zo roomt het rijk niet alleen een paar miljard af voor de ‘Prachtwijken’ van minister Vogelaar, maar wil zij bovendien ook de corporaties vennootschapsbelasting laten betalen.

De SP ziet geen heil in al deze ontwikkelingen en vindt net als de provincies dat zelf zeggen, dat corporaties de taak hebben om zonder winstoogmerk te bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte. Veel corporaties doen dit gelukkig nog, maar als de afroom en belastingdruk op deze corporaties blijft toenemen, kun je dat in de toekomst eigenlijk niet meer van ze verwachten.

De SP heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

U bent hier