h

Coalitie Zuid-Holland stemt tegen eigen beloftes.

11 december 2008

Coalitie Zuid-Holland stemt tegen eigen beloftes.

“De coalitie neemt haar eigen beloftes niet serieus,” aldus Lies van Aelst, SP statenlid. De SP diende bij de behandeling van de luchtvaartnota in Provinciale Staten een motie in om de afspraken, die de coalitie heeft gemaakt, na te komen. Alle coalitiepartijen stemden tegen de motie. In het coalitieakkoord is afgesproken dat luchtvaart nooit meer overlast mag veroorzaken dan in 2007 het geval was. Maar volgens gedeputeerde Van Heijningen was het helemaal niet mogelijk om dat te meten. Volgens de SP had hij het dan niet moet beloven. Van Aelst: “Als je beloftes doet zonder dat je van plan bent je eraan te houden, lijkt dat al gauw op kiezersbedrog”.

In de luchtvaartnota stellen Gedeputeerde Staten (GS) voor om stillere vliegtuigen in te zetten, zodat er meer kan worden gevlogen op Rotterdam Airport met dezelfde geluidsoverlast. De SP stelde voor om pas meer vliegtuigen te laten vliegen, binnen de ruimte die stille vliegtuigen maken, als we weer terug zijn op het niveau van 2007. In een tweede motie werd door de SP voorgesteld om vooral rekening te houden met uitstoot en niet alleen met geluid. “Want als je meer vliegtuigen laat vliegen, omdat ze stiller zijn, krijg je toch meer milieuvervuiling. Dat is niet direct merkbare overlast, maar wel wéér meer uitstoot en dus slechter voor het milieu,” zegt Van Aelst.

Een ander belangrijk onderdeel van de luchtvaartnota betrof het toestaan van helihavens in Zuid-Holland. Een motie van de SP om commerciële en privé-helihavens te verbieden werd met een krappe meerderheid verworpen. Wel werden de normen, waaraan een helihaven moet voldoen, met steun van de SP aangescherpt. Hierdoor is de voorgenomen helihaven bij Den Haag Ypenburg van de baan.

U bent hier