h

Geen commerciële helihavens in Zuid-Holland!

7 december 2008

Geen commerciële helihavens in Zuid-Holland!

Op woensdag 10 december beslissen de provinciale staten van Zuid-Holland over het luchtvaartbeleid van de provincie. De SP zal dan voorstellen om géén commerciële en privé helihavens toe te staan in Zuid-Holland. Helikopters zijn geen openbaar vervoer, en de winst die het vliegen oplevert voor een klein elite groepje mensen staat niet in verhouding met de overlast waar het een grote groep omwonenden mee opzadelt. “Het gaat hier niet over bijvoorbeeld medische vluchten, maar om een soort lijndienst van helikoptervluchten. Dus een grote groep mensen moet dan lijden onder de kleine reistijdverkorting van een elite groep” aldus SP statenlid Lies van Aelst. Naast het voorstel om een nieuwe helihaven te schrappen, zal de SP ook voorstellen doen om de regels rond helihavens strenger te maken. Van Aelst: “Als het voorstel om geen nieuwe helihavens te vergunnen het niet haalt, willen we in elk geval zorgen dat de randvoorwaarden veel strenger worden zodat de overlast zo minimaal mogelijk wordt”

Wat kunt u doen? U kunt op 10 december op de publieke tribune de vergadering bijwonen en laten zien dat u niet zomaar lijdzaam toehoort als u te maken krijgt met heliherrie!
De vergadering start om 09.30 uur in het provinciehuis te Den Haag (Zuid-Hollandplein 1).

U bent hier