h

Jeugd Preventie Teams kunnen toch blijven

3 december 2008

Jeugd Preventie Teams kunnen toch blijven

De SP statenfractie in Zuid-Holland is blij dat Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om de Jeugd Preventie Teams in de huidige vorm te laten bestaan. Eerder waren GS van plan om medewerkers van Bureau Jeugdzorg uit de Preventie Teams te halen. De SP heeft zich er altijd tegen verzet en inmiddels zijn GS tot inkeer gekomen. Jeugd Preventie Teams kunnen voorkomen dat jongeren in de criminaliteit afglijden. Zij bestaan uit hulpverleners, zoals Bureau Jeugdzorg en politie. “De teams zijn een belangrijk onderdeel bij het voorkomen van problemen, die de toekomst van jongeren zouden kunnen verstoren,” zegt Eva de Bakker (SP). “De methode zorgt ervoor dat jongeren sneller hulp krijgen die ze nodig hebben. Bovendien vinden alle regio’s dat deze methode zeer succesvol en effectief is. ”

Reden voor GS om de Jeugd Preventie Teams te behouden is de privacy van de gegevens. “De politie mag bepaalde gegevens alleen doorgeven aan medewerkers van Bureau Jeugdzorg en niet aan anderen,” zegt De Bakker. “GS hadden dat al kunnen weten. Maar het belangrijkste is dat dit initiatief kan blijven zoals het is.”

U bent hier