h

Provincie kiest voor helihavens, SP voor oordoppen

11 december 2008

Provincie kiest voor helihavens, SP voor oordoppen

Als het aan de SP had gelegen zouden er in Zuid-Holland geen commerciële helihavens komen. “De reistijdverkorting van een klein groepje mensen mag niet leiden tot enorme overlast voor de omwonenden van zo’n helihaven en milieuvervuiling. Dan heeft een helihaven geen maatschappelijk belang,” legt SP statenlid Lies van Aelst uit. De SP deelde oordopjes uit aan statenleden en Gedeputeerde Staten om de geluidsoverlast van helikopters te symboliseren. In Rotterdam was al eerder toestemming gegeven voor een commerciële helihaven. Hoewel Gedeputeerde Staten hebben verklaard terughoudend te willen zijn met het toestaan van helihavens, mag er in Den Haag nu een tweede komen. Van Aelst:“Niet alleen mensen die bij de landingsplaats wonen hebben de overlast, maar mensen langs de hele route! Daar hebben Provinciale Staten echter niets over te zeggen. Er is dus nu iets toegestaan waar maar gedeeltelijk regels voor zijn.” De SP opperde tegen de andere statenleden de uitgedeelde oordopjes te doneren aan mensen die langs de vliegroutes wonen. “Die zullen zij nodig hebben!” zei Van Aelst.

De ingediende motie van de SP om helihavens in Zuid-Holland niet toe te laten, kreeg overigens steun van de oppositie en coalitiepartij PvdA, maar haalde het net niet omdat alle andere coalitiepartijen tegen stemden.

Daarnaast bleek uit het debat dat de commerciële helihaven in Den Haag niet op de voorgenomen locatie Ypenburg mag worden aangelegd. Provinciale Staten stemden namelijk in met scherpere geluidsgrenzen rond een helihaven, waardoor Ypenburg af valt.

De afhandeling van klachten rondom helihavens was in de luchtvaartnota nog niet geregeld. Een voorstel van SP en PvdA hierover werd aangenomen. “Met een goede klachtenafhandeling kun je de afspraken beter controleren en kunnen mensen ook ergens terecht met de problemen die door de komst van helihavens kunnen ontstaan,” aldus Van Aelst.

U bent hier