h

Provincie moet overlast Asfaltcentrale Gouda nu eindelijk eens aanpakken

28 december 2008

Provincie moet overlast Asfaltcentrale Gouda nu eindelijk eens aanpakken

SP-statenlid Wiel Senden heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland gevraagd wanneer er opgetreden gaat worden tegen de overlast van de Asfaltcentrale Gouda.
4 juni deed de Raad van State uitspraak dat de Provincie handhavend moet optreden tegen de geluidsoverlast die omwonenden al jaren ondervinden.
Senden: “We zijn nu een half jaar later en alleen de zandopslag is verbeterd. De geluidsnormen worden nog steeds overschreden en de Asfaltcentrale produceert nog steeds meer dan 100 ton per uur. Bovendien zijn er veel stankklachten van omwonenden. Het provinciebestuur moet deze situatie zo snel mogelijk beëindigen en de omwonenden normale woonomstandigheden garanderen.” In de antwoorden op eerdere vragen van de SP meldde Gedeputeerde Staten dat er geluidsmetingen zouden worden uitgevoerd en dat een handhavingstraject zou worden gestart om het bedrijf er toe te bewegen de productie terug te brengen tot 100 ton/uur. De geluidsmetingen zijn inmiddels verricht en laten zien dat de geluidsnormen door de Asfaltcentrale worden overschreden. Bovendien zijn er veel klachten van omwonenden over stank, die door de handhavers van de Provincie worden bevestigd. Al met al lijkt het er op dat een half jaar later –ondanks de uitspraak van de Raad van State- de milieusituatie rond de Asfaltcentrale nog niet verbeterd is.

De SP heeft daarom de volgende vragen gesteld:

1) Is het handhavingstraject uitgevoerd?

2) Is de productie van de Asfaltcentrale teruggebracht tot 100 ton/uur?

3) Wordt er inmiddels door de Asfaltcentrale binnen de geluidsnormen geproduceerd?

4) Is de Provincie voornemens om de huidige vergunning ambtshalve aan te passen aan de grenzen zoals genoemd in de uitspraak van de Raad van State?

U bent hier