h

SP tevreden dat Spoortunnel Rijnlandroute niet is afgeserveerd

10 december 2008

SP tevreden dat Spoortunnel Rijnlandroute niet is afgeserveerd

Provinciale Staten hebben besloten dat de Spoortunnel onder Leiden in de race blijft als mogelijk tracé voor de Rijnlandroute. De SP is hierover tevreden. “De spoortunnel levert veel minder overlast op voor de inwoners van Voorschoten en de Leidse wijk Stevenshof,” aldus statenlid Erik Maassen (SP). Gedeputeerde Staten (GS) hadden aangegeven de spoortunnel niet verder te willen onderzoeken. De meerderheid van Provinciale Staten vindt echter dat die tunnel toch, samen met andere tracés, verder moet worden onderzocht. De spoortunnel is weliswaar duurder dan het voorkeurstracé langs de Stevenshof en door Voorschoten, maar volgens een meerderheid in de provincie zijn de voordelen van een tunnel zó groot dat het tracé voorlopig niet moet worden afgeschreven. Maassen: “De SP is nog steeds niet overtuigd van het nut en de noodzaak van de Rijnlandroute. Maar als de provincie toch besluit de aanleg door te zetten, dan willen wij de auto’s in Voorschoten en de Stevenshof niet horen, zien of ruiken.”

Maassen heeft kritiek op de manier waarop het onderzoek naar de Spoortunnel is uitgevoerd. “De oppositiepartijen zijn stelselmatig op een informatieachterstand gezet. Bij overleggen zijn we doelbewust niet uitgenodigd, en extra informatie kregen we dagen later toegestuurd. Gedeputeerde Van Dijk (CDA) laat zich erop voorstaan dat het proces zo transparant is geweest, maar op deze manier wekt hij juist de schijn van achterkamertjespolitiek,” aldus het SP-statenlid.

U bent hier