h

Eventuele rondweg Alphen los zien van Maximabrug

23 april 2009

Eventuele rondweg Alphen los zien van Maximabrug

Provinciebestuurder Van der Vondervoort heeft betoogd dat de kansen voor een rondweg door de Gnephoek vrijwel nul zijn. De SP in Zuid-Holland is hier erg blij mee. "Hiermee blijkt dat het provinciebestuur, net als de SP, zoveel mogelijk groene ruimte wil sparen. Daarnaast is het nu duidelijk dat Van der Vondervoort de Maximabrug en een eventuele rondweg van elkaar loskoppelt," aldus SP-statenlid Lies van Aelst. De Maximabrug zorgt ervoor dat het verkeer bij Alphen a/d Rijn direct de N11 op kan en ontlast de gemeente van honderden vrachtwagens per dag, die door de stad rijden. De rondweg bij Alphen werd tot nu toe als onlosmakelijk verbonden gezien met de Maximabrug. Het provinciebestuur is nu eindelijk van dit standpunt afgestapt en ziet de twee nu ook los van elkaar, aldus de SP. Van Aelst zal in de eerstvolgende commissievergadering verduidelijking vragen aan het provinciebestuur over wat het effect is van de uitspraken op de aanleg van de Maximabrug.

Over de Maximabrug wordt al bijna 30 jaar gesproken. In het najaar van 2008 is, op initiatief van de SP, door Provinciale Staten besloten vaart te zetten achter de aanleg. Koudekerk aan den Rijn en Alphen aan den Rijn worden met de Maximabrug ontlast van zwaar vrachtverkeer en milieu-onvriendelijke uitstoot.

U bent hier