h

Grote industrie in Zuid-Holland kan 80 % schoner

15 april 2009

Grote industrie in Zuid-Holland kan 80 % schoner

Een onnodige hoge uitstoot van de grootste vervuilende bedrijven in Zuid-Holland, milieuvergunningen die nog steeds niet op orde zijn en een veel te trage provincie. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het SP-rapport ‘Industrie kan vijf keer schoner’ dat vandaag verschijnt.

Dertien jaar na het van kracht worden van de Europese IPPC-richtlijn die de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht moet beperken verontreinigen een aantal grote bedrijven in de Zuid-Holland de lucht meer dan nodig is. De milieuvergunningen van zeker zes grote bedrijven, waaronder de vier grote raffinaderijen van Shell, Esso, BP en Kuwait Petroleum zijn nog steeds niet aangepast aan de richtlijn. Bovendien maken deze bedrijven nog steeds geen gebruik van de Best Beschikbare Technieken zoals voorgeschreven in de richtlijn. Die technieken moeten een zo laag mogelijke uitstoot garanderen.
In de regio Dordrecht voldoen de afvalstort Derde Merwedehaven en het chemiebedrijf DuPont niet aan de richtlijn. Onlangs vernietigde de Raad van State de aanpassing van de vergunning van DuPont omdat deze niet ver genoeg ging om de uitstoot te beperken.

Tussen eind 2008 en maart 2009 heeft de SP-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland een onderzoek laten verrichten door het ingenieursbureau Mobilisation for the Environment (MOB) naar de stand van de vergunningen van een aantal grote bedrijven met hoge uitstoot in Zuid-Holland. Van de 13 onderzochte bedrijven blijken er 8 geen actuele milieuvergunning te hebben, die voldoet aan de Europese richtlijn. Van twee bedrijven is dat onduidelijk. Van de 123 IPPC-bedrijven in Zuid-Holland behoren bovengenoemde 13 bedrijven tot de grootste in uitstoot.

SP-statenlid Wiel Senden: “Het onderzoek laat zien dat er een enorme milieuwinst kan worden geboekt door de vergunningen op orde te brengen. De uitstoot van 30.000 ton zwaveldioxide (SO2) per jaar door de raffinaderijen kan met toepassing van de Best Beschikbare Technieken teruggebracht worden tot 5.400 ton per jaar. De raffinaderijen kunnen daarmee 3 tot 6 keer schoner produceren.”

Belangrijkste reden voor de achterstand is dat, door te late actie van de Provincie Zuid-Holland en milieudienst DCMR, niet alle milieuvergunningen voor de wettelijke datum van 1 november 2007 IPPC-proof waren. Met als gevolg dat bijvoorbeeld Shell en Esso met 15 jaar oude vergunningen werken.

De SP wil nu dat de vergunningen zo snel mogelijk worden aangepast.
Senden: “Het is onacceptabel dat de bevolking onnodig lang te maken heeft met een veel te hoge uitstoot. De provincie moet er voor zorgen dat de uitstoot zo snel mogelijk omlaag gaat.”

In de Rijnmond zijn onderzocht: de vier raffinaderijen: Shell, Esso, BP en KPE; verder Shin-Etsu VCM, Shin-Etsu PVC, Exxon Aromaten, Aluchemie, AVR Botlek, AVR Brielselaan.

Alleen Aluchemie en AVR Botlek beschikken over een adequate vergunning. Voor de twee bedrijven van Shin-Etsu is niet duidelijk wat de vergunningsituatie is.

Drie van de 13 onderzochte bedrijven liggen in de omgeving van Dordrecht: Derde Merwedehaven (DMH), DuPont en Huisvuilcentrale (HVC). Alleen de Huisvuilcentrale beschikt over een adequate vergunning.

U bent hier