h

Munnikkenmolen moet blijven waar ze is

23 april 2009

Munnikkenmolen moet blijven waar ze is

De gemeente Leiderdorp heeft besloten om de Munnikkenmolen te verplaatsen. "De molen moeten blijven waar ze is," stelt Harre van der Nat, Provinciaal Statenlid voor de SP. "Een molen staat nooit op een willekeurige plaats in het landschap. Daar zit een geschiedenis aan vast. Dat geldt ook voor de Munnikkenmolen te Leiderdorp." Om die reden heeft de SP aan het provinciebestuur gevraagd of zij met Leiderdorp wil gaan praten of de molen op de huidige locatie kan blijven. De Munnikkenmolen is sfeerbepalend voor de entree van de wijk Voorhof en de gemeente Leiderdorp. Dat blijkt ondermeer uit de reacties van inwoners van deze wijk. Van der Nat: "Te vaak wordt afbreuk gedaan aan de historische en sfeerbepalende betekenis van molens. Bouwplannen en prestigieuze ideeën voeren dan de boventoon. En dat terwijl de burgemeester van Leiderdorp eerder stelde zo trots te zijn op dat stuk cultureel erfgoed in Leiderdorp".

De molen moet nu onderdeel gaan uitmaken van een "molencarrousel".Van der Nat: "Op die manier wil men meer toeristen aantrekken. In de regels rond molens hoort een overheid echter oog te hebben voor verschillende zaken. Zo moet er bij bebouwing nabij een molen rekening gehouden worden met de windvang en moeten de zichtbaarheid en het sfeerbepalende karakter van de molen centraal staan."

De gemeente Leiderdorp heeft aangegeven dat zij daar weinig aan hechten. De SP heeft hierover in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld. De SP-fractie wil weten of zij de molen sfeerbepalend vinden voor deze gemeente en of zij net als de SP van mening zijn dat deze molen beter op de huidige plaats kan blijven staan.

U bent hier