h

Kustboulevard onzinnig plan

29 mei 2009

Kustboulevard onzinnig plan

Het plan van Bouwend Nederland om een kustboulevard aan te leggen van Den Haag tot IJmuiden is onzinnig. Dat stelt het Zuidhollandse SP-statenlid Erik Maassen als reactie op het plan. “De kustboulevard gaat door het mooiste duingebied van Nederland, de Amsterdamse Waterleidingsduinen, een beschermd natuurgebied. Daar moet volgens het plan niet alleen een weg komen, maar ook nog woningen. Dit plan is totale luchtfietserij. Voorzitter Elco Brinkman had het kennelijk te druk met zijn vele bijbanen, waardoor hij deze onzin niet aan de feiten heeft kunnen toetsen”, aldus Maassen. Aan het plan voor de kustboulevard hebben bestuurders van gemeentes en provincie Zuid-Holland meegedacht. De Rijnlandroute wordt in het plan als belangrijkste zijweg van de kustboulevard voorgesteld. Maassen is verontrust over de plannen. “Gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) is een van de opstellers van dit plan. Maar de Rijnlandroute die in dit plan wordt gepresenteerd, verschilt op een aantal essentiële punten van de Rijnlandroute zoals Van Dijk hem steeds aan Provinciale Staten voorstelt. Zo is de Rijnlandroute volgens Van Dijk onmisbaar om het verkeer van Nieuw-Valkenburg in goede banen te leiden. Maar in dit plan komt de Rijnlandroute niet eens in de buurt van Nieuw-Valkenburg.” In het besluit dat woningbouw op het voormalige vliegveld Valkenburg mogelijk maakte, staat expliciet vermeld dat de bouw pas kan beginnen als de Rijnlandroute is aangelegd om Nieuw-Valkenburg te ontsluiten.

De betrokkenheid van het provinciebestuur bij dit plan van Bouwend Nederland verontrust Maassen. “Ik snap dat Bouwend Nederland met zo’n plan komt. Het is crisis in de bouw, en dit voorstel om het duingebied te asfalteren en tegelijk vol te bouwen zou de bouwbedrijven veel orders opleveren.” De rol van gedeputeerde Van Dijk vindt Maassen echter verwarrend: “Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar een aantal mogelijke tracés voor de Rijnlandroute. Naast het voorkeurstracé van de provincie, wordt ook onderzoek gedaan naar alternatieven die veel minder belastend zijn voor de natuur en de omwonenden. Van Dijk wekt nu verwarring door met een heel nieuw tracé te komen, waarin de Rijnlandroute dwars door de Stevenshofpolder gaat, en Nieuw-Valkenburg niet wordt ontsloten. Dat is volledig in strijd met alle beloftes die tot nu toe zijn gedaan.” Maassen heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd.

U bent hier