h

Opheldering inzet provinciemedewerkers bij politietaken

24 mei 2009

Opheldering inzet provinciemedewerkers bij politietaken

SP-statenlid Bart Vermeulen wil opheldering over de inzet van medewerkers van de Groenservice Zuid-Holland bij een politiecontrole van scooters vorige week woensdag.
Volgens de politie Rotterdam Rijnmond werkten de medewerkers mee met scootercontroles in Nieuwerkerk a.d. IJssel, Moordrecht en Rotterdam.

De Groenservice Zuid-Holland is een dienst van de provincie Zuid-Holland en de medewerkers daarvan zijn in dienst van de provincie. Een aantal medewerkers is Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en mag bekeuringen uitschrijven. SP-statenlid Bart Vermeulen: “Het vreemde is dat geen van de controles plaats vond in een van de provinciale recreatiegebieden. Dat zijn de gebieden waar de medewerkers van de GZH geacht worden toezicht te houden. Het is wat de SP betreft dan ook ongewenst dat provinciale medewerkers ingezet worden voor reguliere politietaken als scootercontroles, zeker als dat buiten de provinciale recreatiegebieden is.”

Formeel mogen de opsporingsambtenaren van de Groenservice in heel de provincie Zuid-Holland en Zeeland bekeuringen uitschrijven, maar dat lijkt de SP niet de bedoeling (eventuele noodsituaties uitgezonderd).
Deze ambtenaren zijn immers in dienst van de provincie Zuid-Holland met het doel de recreatiegebieden veilig te houden en daar als gastheer op te treden.

Opvallend is dat de toezichthouder op de buitengewoon opsporingsambtenaren de korpschef van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond is. Dat is het korps waar de GZH-medewerkers assisteerden bij de controle.

Vermeulen: “Ik hoop dat dit een eenmalige actie is geweest en dat het niet zo is dat als de korpschef van Rijnmond zo krap in z’n mensen zit dat provinciale medewerkers op moeten draven. Hopelijk kan het provinciebestuur daar snel opheldering over verschaffen.
Nu we midden in het recreatieseizoen zitten hebben de GZH-medewerkers hun handen vol aan de 12.000 hectaren die onder hun beheer vallen. En de bezoekers ervan moeten regelmatig een toezichthouder aan kunnen treffen.”

U bent hier