h

Provincie geeft toe: Geen onderzoek gedaan naar Lammebrug

17 juni 2009

Provincie geeft toe: Geen onderzoek gedaan naar Lammebrug

De provincie heeft dinsdag in een zitting van de Raad van State toegegeven dat er nooit onderzoek is gedaan of de Lammebrug stevig genoeg is voor vier rijbanen. Verbreding van de Lammebrug was een voorwaarde voor de RvS om akkoord te gaan met het vestigen van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. SP-statenlid Erik Maassen zal gedeputeerde staten om opheldering vragen. Eerder dit jaar voerde Maassen een interpellatiedebat over de zogenaamde ‘brugleugen’. Toen bleek dat de provincie een relevant onderzoek niet aan de Raad van State had verstrekt. Dinsdag behandelde de Raad van State een verzoek van de Vereniging vrienden van de Oostvlietpolder om de zaak te heropenen omdat bij eerdere zittingen niet alle stukken op tafel waren gekomen. Tijdens de zitting bleef de provincie volhouden dat het bedoelde onderzoek niet relevant was. De rechter vroeg daarna waar het onderzoek was waarop het idee was gebaseerd dat de brug verbreed kon worden. De advocaat van de provincie antwoordde: “Ik ga niet liegen. Er zijn gewoon geen onderzoeken, het is niet berekend. Ik heb gewoon niet meer.”

Voor statenlid Maassen komt niet als een verrassing: “Tijdens het interpellatiedebat in februari heb ik gedeputeerde Van Dijk ook al naar dit onderzoek gevraagd. Hij kon toen geen antwoord geven.” Maassen is blij dat de waarheid nu boven tafel komt. “Het is schandalig dat de provincie bij de Raad van State beweert dat de Lammebrug gemakkelijk naar vier rijbanen kan worden uitgebreid, terwijl ze daar helemaal geen onderzoek naar hebben gedaan. Het bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder staat bol van de fouten. Ik hoop dat de Raad van State het vernietigt.”

U bent hier