h

De VVD en helikopters

30 augustus 2009

De VVD en helikopters

Vorig jaar heeft de provincie besloten dat er twee commerciële helikopterhavens in Zuid-Holland mogen komen. De SP heeft in die periode fel gestreden tegen het toestaan hiervan. “Het gaat hier niet over bijvoorbeeld medische vluchten, maar om een soort lijndienst van helikoptervluchten. Dus een grote groep mensen moet dan lijden onder de kleine reistijdverkorting van een elite” aldus SP statenlid Lies van Aelst. Dankzij de inzet van onder meer de SP werden er strenge beperkingen aan de helihavens gesteld. Het SP-voorstel om commerciële helihavens in Zuid-Holland te verbieden werd echter met een kleine meerderheid verworpen. De VVD in de Provinciale Staten was warm pleitbezorger van commerciële helihavens in de provincie, het motto was hoe meer hoe beter. Tot onze verrassing denkt de VVD in Leidschendam-Voorburg daar heel anders over. Die laat namelijk in een persbericht weten dat de geplande helihaven in Den Haag te veel overlast zal veroorzaken. “Dat hadden ze eerder moeten laten weten,”aldus Lies van Aelst. “De SP heeft in Zuid-Holland maanden lang geageerd tegen deze twee geplande helihavens, en actie gevoerd in het gebied. Nu een half jaar later het besluit er al lang ligt en de helihaven er moet komen, maakt de VVD ineens herrie over heliherrie! Als de VVD een half jaar geleden tegen de komst van commerciële helihavens had gestemd was er nu niks aan de hand geweest.”

U bent hier