h

"Vertrouwenspersoon moet makkelijker bij gezinshuizen"

28 augustus 2009

"Vertrouwenspersoon moet makkelijker bij gezinshuizen"

De SP in Zuid-Holland wil dat vertrouwenspersonen voor jongeren in de jeugdzorg gemakkelijker toegang krijgen tot gezinshuizen. Elk kind of jongere, die te maken heeft met jeugdzorg, heeft recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De SP heeft signalen ontvangen dat niet altijd alle jeugdigen goed te bereiken zijn, met name als ze ondergebracht zijn in een gezinshuis. Op vragen van de SP deed gedeputeerde Van de Vondervoort de toezegging dit aan de orde te stellen bij jeugdzorginstellingen. Vertrouwenspersonen zijn ondergebracht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit is een organisatie die onafhankelijk werkt van de instellingen. Bij het AKJ is er begrip voor het moeilijk binnenkomen bij gezinshuizen.

Gezinshuizen zijn een betrekkelijk nieuwe vorm van opvang. Gezinshuisouders stellen hun huis letterlijk open en vangen jongeren in problemen op. Dat kan in combinatie met eigen, biologische kinderen, of met meerdere jeugdigen uit de jeugdzorg tegelijk. De gezinshuisouders moeten een geschikte opleiding en achtergrond hebben en krijgen vergoedingen via een jeugdzorginstelling.

De Bakker (SP): “Gezinshuisouders krijgen veel te maken met bureaucratie. Bovendien zijn er vaak veel verschillende hulpverleners die een kind begeleiden. Men zit niet altijd te wachten op nóg meer mensen over de vloer. Het is heus niet altijd onwil, want gezinshuisouders doen goed werk. Dat neemt echter niet weg dat een jongere recht heeft op een vertrouwenspersoon. Het is belangrijk dat jeugdzorginstellingen, waar gezinshuizen onder vallen, oog hiervoor hebben.”

U bent hier