h

Bijeenkomst over aansluiting onderwijs en praktijk jeugdzorg

21 september 2009

Bijeenkomst over aansluiting onderwijs en praktijk jeugdzorg

Op initiatief van de SP wordt er op 25 november een speciale vergadering gehouden over de aansluiting van opleidingen tot werkers in de jeugdzorg en de praktijk van de jeugdzorg. Statenlid Eva de Bakker heeft dit voorstel gedaan, omdat partijen hier wel over willen praten, maar er vooralsnog geen besluiten over willen nemen. Op antwoorden van de verantwoordelijk gedeputeerde wil de SP niet langer wachten. Eerder diende de SP een voorstel in om de aansluiting te verbeteren, maar deze werd aangehouden omdat de verantwoordelijk gedeputeerde toezegde in gesprek te gaan met het werkveld. “Het voorstel deden we eind 2007 en we wachten nog altijd op de uitkomsten,” vertelt De Bakker. “Keer op keer heb ik het aan de orde gesteld, maar er verandert weinig in de provincie, hoewel instellingen er wél mee bezig zijn.” De SP heeft om die reden een themabijeenkomst voorgesteld waarin verschillende initiatieven worden besproken.

Aan het begin van deze statenperiode heeft de SP dit onderwerp op de agenda gezet. Statenlid De Bakker: “Overal waar ik jeugdzorgmedewerkers spreek, hoor ik deze klacht. De klachten moeten omgezet worden in daden om de aansluiting te verbeteren.”

Zie ook dit nieuwsbericht

U bent hier