h

Geef gemeenten in de Krimpenerwaard meer tijd en vraag de bevolking naar hun mening

3 september 2009

Geef gemeenten in de Krimpenerwaard meer tijd en vraag de bevolking naar hun mening

Het Provinciebestuur van Zuid-Holland stuurt aan op een snelle herindeling van de zes gemeenten in de Krimpenerwaard. De SP is tegen deze herindeling.
Statenlid Wiel Senden geeft een toelichting op dat standpunt: “Een initiatief tot herindeling kan naar mijn mening alleen verantwoord worden genomen als het van onderop komt en meer in het bijzonder als de bevolking van de gemeenten er zich over heeft kunnen uitspreken; voorzover ik kan nagaan zijn alleen de inwoners van Bergambacht naar hun mening gevraagd; een ruime meerderheid was tegen. Uit onderzoek van bureau Berenschot van vorig jaar blijkt daarnaast dat de inwoners van heringedeelde gemeenten minder vertrouwen hebben in de politiek en dat de opkomstcijfers bij verkiezingen een dalende trend laten zien, ook op de langere termijn. Zeker wanneer er niet naar hun mening is gevraagd. De SP vindt dan ook dat de Provincie op de verkeerde manier veel te voortvarend te werk gaat”

In de Krimpenerwaard bestaat al jaren het K5-samenwerkingsverband, waarin de gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven op vrijwillige basis samenwerken.
In het SGBO-rapport "De stip aan de horizon" van enkele jaren geleden wordt voorgesteld de samenwerking in ieder geval tot 2012 te continueren en dan te evalueren of verdere samenwerking dan wel fusie de beste optie is.

De SP vindt dat de vijf gemeenten de ruimte moeten krijgen om de aanbeveling van het SGBO-rapport uit te blijven voeren. De commissie Leemhuis, die door het provinciebestuur op pad werd gestuurd, stelt daarentegen voor om de vijf genoemde gemeenten op korte termijn samen te voegen en zelfs Krimpen a/d IJssel in de fusie op te nemen, een K6-variant als konijn uit de hoge hoed.
Begrijpelijk dat geen van de zes gemeenten in de Krimpenerwaard tevreden is over de schimmige werkwijze van de commissie Leemhuis. Dat bleek uit de gesprekken die de Provinciale Statenleden afgelopen maandag 31 augustus met de gemeenteraadsleden van deze gemeenten hebben gevoerd. De meeste gemeenten in de Krimpenerwaard voelen zich door de Provincie zwaar onder druk gezet; die druk heeft er wellicht tot geleid dat Nederlek nu de mogelijkheid van een fusie met alleen Krimpen a/d IJssel onderzoekt.

De SP stelt dan ook voor de herindelingsprocedure niet te starten en tot 2012 het huidige samenwerkingsverband van de K5-gemeenten te continueren. Dan is er ook alle tijd om de bevolking naar hun mening te vragen.

U bent hier